Rakumuggar

2015 hade jag utställningen ”pappa barn” på Bengtsfors Konsthall. I den ingick, förutom ett sextiotal fotografier, trettiosex rakubrända muggar. Här är ett urval av dessa.