Upphovsman Patrik Sandström

Någonting ska man heta! Kreatör Patrik Sandström? (I am the creator and destroyer!) Patriks Varjehanda? Inge broms? Vad är i ett namn? Firmanamn ska antingen berätta vad det handlar om eller vara omöjliga att glömma. Som ”Kaffebrus” eller ”Tennis anyone?”.
Upphovsman NN får det bli…