Camera Obscura Del2

Två bilder fotograferade med klassrummet som kamera. Flera fotopapper fungerade som ett stort pappersnegativ som efter framkallningen skannades och sammanfogades till en bild. Bilderna kommer verkligen till sin rätt om de förstoras  kraftigt.