Minsta möjliga mörkrumsarbete

foto1888_img_1Hur gör man när man ska skriva om något stort och komplicerat, dels för noviser, dels med så liten textmassa som möjligt?

Ingen aning, men här är i alla fall ett förslag till arbetsgång i Camera Raw och Photoshop på 1000 ord