Raku extravaganza!

Om spik en vecka, den 26 oktober, bränner Kulturskolan i Bengtsfors Raku på Strömkullegymnasiet. Välkomna runt klockan sex utanför esteternas lokaler, mot kanalen. Mycket glöd, rök och extra fina alster utlovas:)